Make-up Artist / kosmetika

make-up - hair - kosmetika